deArt

www.deart.lv

Divdesmit pirmā gadsimta dinamiskais dzīves ritms, kurš pakārtots modernajām tehnoloģijām, raksturīgs ar to, ka ikdienas un biznesa jautājumi tiek risināti ar interneta starpniecību. Pārsvarā šādi tiek atrasta visa informācija un nepieciešamie kontakti. Pagātnē aizgājis laiks, kad radošajās darbnīcās tika rīkoti tematiskie vakari, kur, nesteidzīgas atmosfēras ieskauti, klātienē tikās mākslas cienītāji.

Neskatoties uz to, mākslinieka dzīvi, tāpat kā līdz šim, lielākoties vada Mūza – viņa gan liek uz sevi ilgi gaidīt, gan diennaktīm neļauj atstāt molbertu. Bet Mūzas sievišķīgie untumi ne vienmēr veicina iespēju pievērsties interneta sarežģītajai pasaulei.

DeArt galerija ir saikne starp mākslinieku un viņa klientu: mākslas baudītāju, vērtētāju, cienītāju. Mēs vēlamies parādīt mākslu, kas, iespējams, noputējusi guļ mājas bēniņos, un darīt to zināmu mākslas lietpratējiem.